Maasoojuspump NIBE F1245

Üldinfo

Maasoojuspump — uus parendatud mudel

NIBE F1245 uus parenatud soojuspump tagab säästliku ja keskkonnasõbraliku kütte Sinu majale. Soojuspump toodab kütteenergiat tõhusalt ja ökonoomselt tänu efektiivsele kompressorile, soojaveeboilerile, tsirkulatsioonipumbale ja juhtautomaatikale.

Maasoojuspump F1245 on varustatud juhtsüsteemiga, mis
pakub järgnevaid uusi funktsioone:

 • Integreeritud soojaveeboiler, mis on soojuskadude vähendamiseks hästi isoleeritud
 • Kasutajasõbralik kergesti loetavate sümbolitega eestikeelne värviekraan
 • Arusaadav ja lihtsalt kasutajat juhendav menüüsüsteem
 • Moodulkonstruktsioon – ülimalt lihtne hooldada
 • Radiaator- ja põrandakütte jaoks on eraldi küttegraafikud
 • Programmeeritav kliima- ja jahutussüsteemide juhtimine
 • Küttegraafiku koostamine vastavalt omanikule sobivatele parameetritele
 • Kell
 • Nädalataimer ruumitemperatuuri muutmiseks
 • Taimer tarbevee funktsioonile
 • Taimer elektriküttekehade blokeerimiseks tarbevee valmistamisel
 • GSM kaugjuhtimine
 • USB-liides
 • Häirete ajalugu
 • Kompressor on varustatud pehme käivitiga
 • Valmidus ühendada nelja erinevate parameetriga kütteringi
 • Külmaagensi temperatuuri mõõtmine
 • Märkimisväärselt madal müratase
 • Erinevate keelte valik

Uus parendatud mudel

 • Kõrgem efektiivsus
 • Tsirkulatsioonipumpade kiirus on automaatselt seadistuv – optimaalne kütmine ja sooja tarbevee tootmine
 • Ülimalt kasutajasõbralik
 • Ülem/alluv ühilduv, võimalik ühendada ühtsesse süsteemi kuni 9 soojuspumpa F1145 ning kombineerida maasoojuspumpadega F1245/F1345
 • NIBE Uplink (interneti teel monitoorimine ja juhtimine)
 • Smart Price Adaption – nutikas juhtimine vastavaltelektribörsi hinnale
 •  Proovi uut juhtpaneeli >>

Maasoojuspump kütab maja küttesüsteemi ja sooja tarbevett

Maasoojuspump NIBE F1245 on täiuslik soojuspump eramajade või ridamajade kütmiseks. NIBE tootab F1245 seerias viite maasoojuspumba mudelit, küttevõimsusega alates 5 kW — 12 kW.

Kõrge efektiivsusega kompressor ja hästi dimensioneeritud soojuspumbasüsteem tagavad maasoojuspumbale NIBE F1245 kõrge kasuteguri. Külmakandja sisenemistemperatuuril 0 °C ja soojuskandja väljumistemperatuuril 35 °C saavutatakse COP väärtuseks 5,15 (mudel F1245-10, tsirkulatsioonipumpade elektritarbimist ei ole arvestatud).
Maasoojuspump NIBE F1245 sisaldab soojaveeboilerit, mis kindlustab kogu pere sooja tarbevee vajaduse.

Soojuspumba NIBE F1245 kompressor ja soojusvaheti paiknevad eraldi moodulis. Kompressor ümbritsetud mürataset alandava kolmekordse kestaga. Tsirkulatsioonipumbad on soojuspumpa integreeritud ning külmakandja kontuuri saab ühendada vastavalt vajadusele, kas paremalt või vasakult. Tarnekomplekti kuuluvad mudafiltrid.

Maasoojuspumba NIBE F1245 komplekti kuulub 180 liitrine roostevabast terasest tarbeveeboiler, millel on kahekordne kest ja soojuskadu vähendav polüuretaanvahust soojusisolatsioon. Lisakütte vajadusel lülitub automaatselt sisse soojuspumpa integreeritud 9 kW (kui 1 faasiline, siis 7kW) elektriküttekeha.

Soojuspumpa NIBE F1245 on võimalik ühendada radiaator-, konvektor- ja põrandaküttesüsteemiga. Kuumadel suvepäevadel saab maasoojuspumbaga NIBE F1245  ka ruume jahutada, selleks on vajalik süsteemi lisada jahutuskonvektorid.

Maasoojuspump NIBE F1245 on varustatud efektiivse ja säästliku juhtsüsteemiga. Selgitav teave soojuspumba seisukorra, tööreziimi ja kõigi oluliste temperatuuride kohta kuvatakse suurele kasutajasõbralikule värviekraanile. Seetõttu puudub vajadus süsteemiväliste laialipaigutatud termomeetrite järele. Värviekraanilt saab kasutaja lugeda ka maasoojuspumba kasutusjuhiseid.

NIBE F1245 on paigaldatud hea heliisolatsiooniga toekale, tugevate plaatidega kaetud raamile. Kõik alumised plaadid on kergesti eemaldatavad. Nii on tagatud hea juurdepääs paigaldamisel ja võimalikel hooldustöödel.

Tehnilised näitajad

Maasoojuspumba NIBE F1245 tehnilised andmed

Mudel 3x400V   5 6 8 10 12
Võimsuse andmed vastavalt standardile EN 255 (välja arvatud tsirkulatsioonipumbad)
0/35 °C
Küttevõimsus kW 4,89 6,48 8,19 10,06 11,96
Jahutusvõimsus kW 3,83 5,17 6,57 8,11 9,57
Elektrivõimsus kW 1,06 1,31 1,62 1,95 2,38
COP 4,62 4,94 5,05 5,15 5,01
0/50 °C
Küttevõimsus kW 3,79 5,15 6,73 8,46 11,29
Jahutusvõimsus kW 2,61 3,61 4,81 6,14 8,14
Elektrivõimsus kW 1,18 1,53 1,92 2,32 3,15
COP 3,20 3,36 3,51 3,64 3,58
Võimsuse andmed vastavalt standardile EN 14511:2011
0/35 °C
Küttevõimsus kW 4,65 6,07 7,67 9,66 11,48
Elektrivõimsus kW 1,08 1,32 1,64 2,01 2,51
COP EN14511 4,30 4,59 4,68 4,81 4,57
0/45 °C
Küttevõimsus kW 3,98 5,19 6,70 8,55 10,99
Elektrivõimsus kW 1,17 1,46 1,83 2,27 3,02
COP EN14511 3,40 3,56 3,67 3,77 3,64
Lisaküte kW 1/2/3/4/5/6/7 (ümberlülitatav 2/4/6/9)
Elektrilised andmed
Nimipinge 400V 3NAC 50 Hz
Kompressori max töövool
Sealhulgas juhtautomaatika, tsirkulatsioonipumbad ja 0 kW elektriküttekeha
(Soovitatav kaitsme suurus)
Arms 9,5(1-faasiline) (16) 4,6(16) 6,6(16) 6,9(16) 9(16)
Käivitusvool Arms 23 18 23 23 29
Maakollektori pumba võimsus W 30 – 87 30 – 87 30 – 87 35 – 185 35 – 185
Küttepumba võimsus W 7 – 67 7 – 67 7 – 67 7 – 67 7 – 67
IP-klass IP 21
Külmaagensi kontuur
Külmaagensi liik R407C
Kogus kg 1,2 1,5 1,8 2,1 2,0
Müratase
Helivõimsustase (LWA)* dB(A) 37 42 43 43 43
Helirõhutase (LPA)** dB(A) 21,5 27 28 28 28
Toruühendused
Maakollektori vasktorude välisläbimõõt mm 28
Küttesüsteemi vasktorude välisläbimõõt mm 22 28
Soojaveetoru välisläbimõõt mm 22
Külmaveetoru välisläbimõõt mm 22
Tarbeveeboiler
Tarbeveeboileri maht l 180
Max rõhk tarbeveeboileris MPa 1,0 (10 baari)
Mõõtmed ja kaal
Laius mm 600
Sügavus mm 620
Kõrgus mm 1800
Nõutav lae kõrgus *** mm 1950
Kogu soojuspumba kaal kg 250 255 265 270 275
Ainult kompressorimooduli kaal kg 110 115 125 130 135

* Vastavalt standardile EN 12102 tingimustel 0/35 °C
** Vastavalt standardile EN 11203 tingimustel 0/35 °C ning 1 m kaugusel
*** Ilma tugijalgadeta on kõrgus ligikaudu 1930 mm.

Süsteemi kirjeldus

Maasoojuspumba tööpõhimõtte kirjeldus

Vaata allpool olevat skeemi.

Maasoojuspumba maakollektor ja külmakandevedelik
1 Maa sisse paigaldatud maakollektoris ringleb külmumiskindel vedelik – külmakandevedelik ehk külmakandja. Külmakandja temperatuur tõuseb maa sisse salvestunud päikeseenergia toimel ca -3°C kuni 0°C. Seejärel juhitakse külmakandja maasoojuspumba aurustisse, kus toimub soojusenergia äraandmine ning külmakandevedeliku temperatuur langeb mõned kraadid. Külmakandevedelik juhitakse tagasi soojusallikasse (maakollektorisse) ning ring algab uuesti.

Külmaagens
Soojuspumba suletud süsteemis ringleb teine vedelik – külmaagens, mis juhitakse läbi aurusti. Külmaagensil on väga madal keemispunkt, mistõttu see maasoojuspumba aurustis külmakandevedelikult saadud soojusenergia toimel aurustub.

3 Aur juhitakse elektrienergial töötavasse kompressorisse ja surutakse kokku, mille tagajärjel tõuseb aurustunud külmaagensi temperatuur ca 5°C kuni 100°C. Kompressorist juhitakse külmaagens edasi kondensaatorisse, kus toimub soojusenergia ülekandmine maja küttesüsteemile. Soojusenergia ülekande tõttu aurustunud külmaagens jahtub ja kondenseerub vedelasse olekusse.

4 Kuna rõhk on ikka suur, siis juhitakse külmaagens läbi paisventiili, kus rõhk järsult langeb ja külmaagens saavutab esialgse temperatuuri. Külmaagens on nüüd tsükli lõpetanud ja suundub aurustisse ning protsess algab uuesti.

Soojuskandja
Külmaagensi poolt kondensaatoris toodetud soojusenergia kantakse üle küttesüsteemi veele – soojuskandjale.

Soojuskandja ringleb suletud süsteemis ning kannab soojusenergia maja radiaator- või põrandaküttesüsteemi või vajadusel tarbeveeboilerisse.

Maasoojuspumba tööpõhimõte

Temperatuurid on näitlikud ja võivad sõltuvalt paigaldustingimustest ja aastaajast erineda.