Ventilatsioon

Mis on ventilatsioon?

Ventilatsioon on õhuvahetusprotsess siseruumide ja väliskeskonna vahel. Hästi toimiv ventilatsioon tagab meeldiva, puhta ja värske õhu ruumis ja hoiab sissepuhketemperatuuri aastaringselt 20-22ºC vahel. Ventilatsioon puhastab õhu liigsest tolmust ning hoiab õhuhulgad iga ruumi jaoks eraldireguleeritavad.

Kui ventilatsioon puudub?

Ventilatsiooni puudumisel saastub õhk üsna kiiresti: sissehingamisel tarvitatakse ära õhus olev hapnik ning välja hingatakse süsihappegaas, mis üle normi tõusmisel muudab inimese laisaks ja väsinuks. Lisaks on vaja korralikult ventileerida niisked ruumid, et liigne niiskus ei rikuks ära ruume ega kahjustaks tervist. Ventilatsiooni abiga viiakse välja ka halb lõhn ning liigne tolm. Nõuetekohase ventilatsiooni puudumisel tekib maja konstruktsioonides hallitus, mädanik ja vohavad erinevad bakterid, mis võivad muuta maja elamiskõlbmatuks. Tootmishoonetes on vaja ventileerida inimesele ohtlikud tootmisprotsessis tekkivad kemikaalide lõhnad ja tolm.

Ventilatsioonisüsteemide tüübid:

Loomulik ventilatsioon – toimib välisõhu ja siseõhu rõhkude ning temperatuuride erinevusest. Värske välisõhk siseneb ruumidesse aknapragude ja teiste avauste kaudu, mis esinevad põhiliselt vanemate hoonete konstruktsioonides. Uuemad tänapäevased hooned on ehitatud aga suhteliselt õhutihedalt, mis takistab loomulikku õhuliikumist. Siin saab kasutada värskeõhuklappe või akendesse monteeritud tuulutusreste. Süsteemi miinuseks on juhitamatus ja välisavaustest tulenev müra, tolm ning sundventilatsiooniga võrreldes suuremad küttekulud.

Väljatõmbeventilatsioon – kasutatakse mehaanilist väljatõmmet hoone erinevatest ruumidest nagu pesuruumid ja köök. Ventilaatori saab paigaldada nii katusele, pööningule kui ka igasse ruumi eraldi. Värske välisõhk tõmmatakse majja kasutades värskeõhuklappe või akendesse monteeritud tuulutusreste.

Sundventilatsioon – kasutatakse ventilatsiooniagregaati, mis juhib mehaanilist väljatõmmet ja ka sissepuhet. Modernne ventilatsiooniagregaat sisaldab soojusvahetit ja juhtimisautomaatikat.