Maasoojuspump NIBE F1145

Maasoojuspumbad — uus parendatud mudel

Maasoojuspump eramute ja väiksemate mitmepereelamute kütmiseks . Nibe uus maasoojuspumpade põlvkond on kõrge efektiivsusega ning konstrueeritud äärmiselt kasutajasõbralikuks. Soojuspumpade uue põlvkonna esindaja NIBE F1145 tagab säästliku ja keskkonnasõbraliku kütte Sinu kodule. Uues täiustatud soojuspumbas NIBE F1145 on võetud kasutusele automaatselt seadistuvad tsirkulatsioonipumbad, mis aitavad veelgi efektiivsust tõsta. Paigalda NIBE soojuspump ja vähenda energiakulu kuni 80%. Nibe soojuspump tagab oluliselt väiksemad küttearved ja on ülimalt keskkonnasõbralik.

Uus maasoojuspump on varustatud juhtimisautomaatikaga, mis
pakub järgnevaid uusi funktsioone ja võimalusi:

 • Tsirkulatsioonipumpade kiirus on automaatselt seadistuv – optimaalne kütmine ja sooja tarbevee tootmine
 • Erakordselt kõrge efektiivsus (kõrge sesoonne soojustegur SCOP)
 • Kergesti loetavate sümbolite ja eestikeelsete kasutusjuhistega suur LCD värviekraan
 • Lihtsalt kasutatav menüüsüsteem
 • Eraldi küttegraafikud radiaator- ja põrandaküttele
 • Programmeeritav automaatika kliima- ja jahutussüsteemide juhtimiseks
 • Küttegraafiku koostamine kasutajale sobivate parameetrite järgi
 • Kell
 • Nädalataimer ruumitemperatuuri muutmiseks
 • USB liides
 • GSM kaugjuhtimine
 • Häirete ajalugu
 • Erinevate keelte valik
 • Kompressor on varustatud pehme käivitiga
 • Valmidus ühendada nelja erinevate parameetritega küttesüsteemi
 • Külmaagensi temperatuuri mõõtmine
 • NIBE Uplink – soojuspumba interneti kaudu juhtimine
 • Smart Price Adaption – nutikas juhtimine vastavalt elektribörsi hinnale

Uus parendatud mudel:

 • Kõrgem efektiivsus
 • Tsirkulatsioonipumpade kiirus on automaatselt seadistuv – optimaalne kütmine ja sooja tarbevee tootmine
 • Ülimalt kasutajasõbralik
 • Ülem/alluv ühilduv, võimalik ühendada ühtsesse süsteemi kuni 9 soojuspumpa F1145 ning kombineerida maasoojuspumbaga NIBE F1345
 • NIBE Uplink (interneti teel monitoorimine ja juhtimine)

Proovi uut juhtpaneeli >>

Maasoojuspump NIBE F1145 on saadaval küttevõimsusega 5 – 17 kW, tootmises on seitse NIBE F1145 mudelit.

Soodne järelmaks:

Svea Finance

Soojuspump F1145 on mitmekülgne täiusliku juhtautomaatikaga toode, mis on kohandatav enamikele küttesüsteemidele.

Soojuspumpa toodetakse seitset erinevat mudelit, küttevõimsusega alates 5 kW kuni 17 kW.

Tänu kõrgeffektiivsele kompressorile, automaatselt reguleeritava kiirusega tsirkulatsioonipumpadele ja hästi dimensioneeritud külmasüsteemile on soojuspumbal F1145 kõrge kasutegur. Külmakandja sisenemistemperatuuri 0 °C ja soojuskandja väljumistemperatuuri 35 °C korral saavutatakse soojusteguri (COP) väärtuseks 5,0 (tsirkulatsioonipumbad välja arvatud).

Soojuspumpa on võimalik ühendada madalatemperatuuriliste küttesüsteemide, nt radiaator-, konvektor- või põrandaküttesüsteemiga.

Soojuspump F1145 on varustatud juhtautomaatikaga, mis tagab soojuspumba ökonoomse ja usaldusväärse töötamise. Selgitav teave soojuspumba seisukorra, tööreziimi ja kõigi oluliste temperatuuride kohta kuvatakse värvilisele LCD-ekraanile. Seetõttu puudub vajadus süsteemiväliste termomeetrite järele.

Soojuspumba F1145 moodulkonstruktsioon võimaldab vajadusel soojuspumpa kergema vaevaga transportida. Selleks saab soojuspumbast kiirelt ja lihtsalt eemaldada kompressormooduli. Moodulkonstruktsioon lihtsustab oluliselt ka hilisemat hooldust.

Kuumadel suvepäevadel on võimalik nautida meeldivat jahedust täiendades soojuspumpa jahutuskonvektoritega.

Tehnilised näitajad

Maasoojuspumba NIBE F1145 tehnilised andmed

F1145-
5 6 8 10 12 15 17
Jõudlus vastavalt standardile EN 14511
Küttevõimsus 0/35°C kW 4,65 6,07 7,67 9,66 11,48 15,37 16,89
Elektrivõimsus 0/35°C kW 1,08 1,32 1,64 2,01 2,51 3,48 3,93
Soojustegur (COP) 0/35°C 4,30 4,59 4,68 4,81 4,57 4,42 4,30
Küttevõimsus 0/45°C kW 3,98 5,19 6,70 8,55 10,99 14,68 16,10
Elektrivõimsus 0/45°C kW 1,17 1,46 1,83 2,27 3,02 4,09 4,49
Soojustegur (COP) 0/45°C 3,40 3,56 3,67 3,77 3,64 3,63 3,59
Andmed vastavalt standardile EN 14825
Pdesignh 35 °C/55 °C 6/5 7/6 9/8 12/10 14/14 18/18 20/20
SCOP, külm kliima 35°C/55°C 4,6/3,5 5,0/3,7 5,1/3,8 5,2/4,0 4,9/3,8 4,7/3,7 4,5 / 3,7
SCOP, keskmine kliima 35°C/55°C 4,5/3,4 4,8/3,6 4,9/3,3 5,1/3,9 4,8/3,7 4,6/3,7 4,4/3,6
Energiatõhususe klass, keskmine kliima
Energiatõhususe klass, tootemärgis 35°C/55°C A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++
Energiatõhususe klass, tootemärgis 35°C/55°C A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++
Energiatõhususe klass, soe tarbevesi / koormusprofiil
koos veeboileriga VPB 300/VPBS300
A/XXL A/XXL A/XXL A/XXL A/XXL A/XXL A/XXL
Toitepinge V 400 (3F+N)
Kõrgus mm 1500
Nõutav vaba kõrgus mm 1670
Laius mm 600
Sügavus mm 620
Netokaal kg 160 170 180 185 190 200 205
Külmaagens R407C kg 1,2 1,5 1,8 2,1 2,0 2,0 2,0
Lisaküte kW 1/2/3/4/5/6/7 (muudetav 2/4/6/9 kW-ile)
Müratase
Helivõimsustase (LwA)* dB 37 42 43 43 43 42 42
Helirõhutase (LpA)** 22 27 28 28 28 27 27

* Vastavalt standardile EN 12102 tingimustel 0/35 °C
**Vastavalt standardile EN 11203 tingimustel 0/35 °C ning 1 m kaugusel

Maasoojuspumba tööpõhimõtte kirjeldus

Vaata allpool toodud skeemi.

Kollektor ja külmakandevedelik
1 Maa sisse paigaldatud kollektoris ringleb külmumiskindel vedelik – külmakandevedelik ehk külmakandja. Külmakandja temperatuur tõuseb maa sisse salvestunud päikeseenergia mõjul ca -3°C kuni 0°C. Seejärel juhitakse külmakandja soojuspumba aurustisse, kus toimub soojusenergia äraandmine ning vedeliku temperatuur langeb mõned kraadid. Külmakandevedelik juhitakse tagasi soojusallikasse ja ring algab uuesti.

Külmaagens
2 Soojuspumba suletud süsteemis ringleb teine vedelik – külmaagens, mis juhitakse läbi aurusti. Kuna külmaagensil on väga madal keemispunkt, siis aurustis saadud soojusenergia toimel külmaagens aurustub.
3 Aur juhitakse elektrienergial töötavasse kompressorisse ja surutakse kokku, mille tagajärjel tõuseb aurustunud külmaagensi temperatuur ca 5°C kuni 100°C. Kompressorist juhitakse külmaagens edasi soojusvahetisse, kondensaatorisse, kus toimub soojusenergia ülekandmine maja küttesüsteemile. Energia ülekande tõttu aurustunud külmaagens jahtub ja kondenseerub tagasi vedelikuks.
4 Kuna rõhk on ikka suur, siis juhitakse külmaagens läbi paisventiili, kus rõhk järsult langeb ja külmaagens saavutab esialgse temperatuuri. Külmaagens on nüüd tsükli lõpetanud ja suundub aurustisse ning protsess algab uuesti.

Soojuskandja Kondensaatoris külmaagensi poolt toodetud soojusenergia kantakse üle küttesüsteemi veele – soojuskandjale. Soojuskandja ringleb suletud süsteemis ning kannab soojusenergia maja radiaator- või põrandaküttesüsteemi või vajadusel veeboilerisse. systeem_maasoojus
Temperatuurid on näitlikud ja võivad sõltuvalt paigaldustingimustest ja aastaajast erineda.

VÕRDLE MAA- JA ÕHK-VESISOOJUSPUMPA TEISTE KÜTTEVIISIDEGA!