SOOJUSPUMBA VALIKUL ÜKSNES RUUTMEETRITEST EI PIISA

Tihti valitakse majapidamisse soojuspump (õhk-õhk-, õhk-vesi- või maasoojuspump) vaid kütmist vajavate põranda ruutmeetrite põhjal. Paraku jääb sellest teadmisest väheseks. Eriti tähelepanelik peab olema, kui otsitakse põhiküttelahendust, milleks sobivad maa- või õhk-vesi-soojuspump. Õige valiku tegemiseks on vaja teada rohkemat ning selles osas oskab ostjat abistada selline soojuspumpasid müüv firma, kes tunneb uusimat tehnoloogiat ning kellel on piisavad oskused ja pikaajalised kogemused soojuspumpade paigaldamisel. Alljärgnevalt toome välja kuus kuldset reeglit, mida tuleks soojuspumba valikul silmas pidada.

1. KUIDAS ON HOONE SOOJUSTATUD?

Õige soojuspumba valimisel on hädavajalik teada mitte ainult hoone seinte, põrandate, katuse ja akende pindala, vaid ka nende soojapidavust. Sama suurusega majade soojapidavus võib erineda kuni kaks-kolm korda ning kui lähtuda soojuspumpa valides vaid põranda pindalast, võib valik langeda aladimensioneeritud seadmele, mis tõstab aga omakorda oluliselt küttekulusid ning võib jätta maja pakaseliste ilmadega külmaks. Professionaalsel müügi- ja paigaldusfirmal on olemas oskused, kuidas hoone soojapidavust ja soojuskadusid hinnata (arvutada) ning lähtuvalt sellest õiget küttelahendust pakkuda.

2. KUI PALJU SOOJA VETT VAJATAKSE?

Sooja tarbevett tootva soojuspumba lahenduse (õhk-vesi- ja maasoojuspump) valimisel tuleks lisaks maja küttevajadusele kindlasti meeles pidada ka vajamineva sooja tarbevee hulka. Kui palju on majapidamises inimesi, kas eelistatakse suures vannis lõõgastumist või piisab kiirest dušist? Samuti on oluline kaaluda soojuspumba tarbeveeboileri suuruse valikul, millist tüüpi dušši kasutatakse.

3. VENTILATSIOON MÄÄRAB PALJU

Küttevajaduse määramisel on oluline arvestada hoone õhuvahetuse ehk ventilatsiooniga. Kas majas on loomulik- või sundventilatsioon? Loomulik või puuduv ventilatsioon võib põhjustada majapidamises umbse tunde, mistõttu avatakse tihti aknaid ja väärtuslik toasoe hajub õue. Sundventilatsioon võib olla kas energiakulukam värskeõhuklappidega (fresh klappidega) mehaaniline väljatõmbesüsteem või energiat säästev soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Ventilatsiooni tüüp on väga olulise mõjuga õige võimsusega soojuspumba mudeli valikul.

4. ASUPAIK JA MÜRA

Soojuspumba valikul ja paigaldamisel on oluline, et seadme müra vastaks kehtestatud nõuetele. Õhk-õhk-soojuspumba sisemoodul tuleb paigaldada nii, et soojus leviks hoones vastavalt elanike soovidele, ent samas jälgides, et siseseadme tööheli ei häiriks neid. Hoonest väljapoole paigaldatavale välisseadmele (õhk-õhk- ja õhk-vesi-soojuspumbad) tuleb leida optimaalne asukoht, et seadme töömüra ei segaks Sinu ega Su naabrite und.
Maasoojuspumba asukoha valikul tuleks silmas pidada, et seade ei oleks paigaldatud magamistubade vahetusse lähedusse ning müra ei saaks levida mööda konstruktsioone.
Kogenud paigaldaja oskab selles osas asjakohast nõu anda.

5. LISAKÜTE

Õhk-õhk-soojuspump on säästlik ruumipõhine mugavuskütteseade, eriti võrreldes elektri-, õli- või gaasiküttega. Siiski vajab õhksoojuspump pakaseliste välistemperatuuride ajal abikütet – näiteks ahiküte, elektrikütteradiaator vms. Tehniliselt võimekamad seadmed annavad ka pakaseliste temperatuuride juures rohkem soojust kui odavamad seadmed, kuid ka need vajavad abikütet ekstreemsetes olukordades. Õhk-vesi soojuspumbalahenduse korral on oluline, et soojuspumba poolt juhitav automaatne abikütteallikas (elektriküttekeha, gaasikatel, õlikatel) oleks 100% hoone küttekoormuse katvusega. See kindlustab, et võimalikus avariiolukorras ja ekstreemsetel välistemperatuuridel ei tekiks pöördumatut maja jahtumist ning küttesüsteemi külmumist. Ahi, halupuukatel või pelletikatel võimaldavad küll lisaks kütta, kuid eeldab sagedast ja õigeaegset inimese sekkumist. Sellega kaasnevad teatud riskid, näiteks Te ei saa vajalikul hetkel lisaks kütta või ununeb seda teha, mille tõttu hoone küttesüsteem jahtub maha.
Õigesti valitud lisakütte lahendusega on alati kindlustatud soe tuba ning kraanist tulev soe tarbevesi.

6. ÄRA UNUSTA PUHVERMAHUTIT

Maa ja õhk-vesisoojuspumba puhul on kindlasti vaja paigaldada ka küttesüsteemile puhvermahuti, mis ühtlustab soojuspumbasüsteemi tööd ja oluliselt pikendab soojuspumba kompressori tööiga. Õhk-vesi-soojuspumba puhul aitab puhvermahuti vajadusel ka välisseadme radiaatorilt härmatist sulatada.

Need on vaid mõned reeglid, mida tuleks kindlasti arvestada soojuspumba valimisel ja paigaldamisel. Oluline on mõista, et mitte iga soojuspumba pakkuja ei pruugi kõiki nüansse teada või arvestada. See võib viia olukorrani, kus soojuspump on küll ostetud, aga ei suuda maja piisavalt soojaks kütta, tarbib liiga palju elektrit või tekitab ebameeldivat müra. Seepärast on kodule õige küttelahenduse valimisel mõistlik pöörduda usaldusväärse soojuspumpasid müüva ettevõtte poole, kellel on olemas vajalik pädevus, oskused ja kogemused. Koostöös leiate kindlasti parima lahenduse, mis vastab teie vajadustele ja tagab soojuspumba optimaalse toimimise ja minimaalsed küttekulud.