ÕSP TEST

Siit leheküljelt leiab ühe Soome suurima õhksoojuspumpasid maaletoova ja müüva firma Scanoffice Oy poolt tellitud Mitsubishi Electric õhksoojuspumpade testitulemused. Testimine viidi läbi tunnustatud Soome uurimis- ja testimiskeskuses VTT.

Õhksoojuspumpade testimine ja võrdlemine

Õhksoojuspumpade testimine ja võrdlemine on oluliselt keerulisem kui arvatakse. Paljudel juhtudel on võrdlustestid sooritatud puudulikult ning tehtavad järeldused ei ole õiged. Seetõttu testis Scanoffice OY testimiskeskuses VTT Soome müüdavamaid õhksoojuspumpasid. Kahepoolselt töötati välja võimalikult õige ja tõepärane testimismeetod õhksoojuspumpade testimiseks. Testimine viidi läbi arvetsades igati Põhjamaiseid kliimatingimusi. Allpool on ära toodud Mitsubshi Electric õhksoojuspumpade testitulemused.

Fakte soojuspumpadest

Soojusteguri (COP) esitamine vastavalt standardile EN 14511 temperatuuril + 7 °C ei anna ülevaadet seadme võimsusest Põhjamaistes kliimatingimustes.

Mõned õhksoojuspumbad on konstrueeritud näitamaks parimat soojustegurit (COP) temperatuuril +7 °C, kuid madalatel välistemperatuuridel seadme kasutegur langeb drastiliselt. Soomes ja Eestis algab hoonete kütteperiood välistemperatuuril + 12 ~ + 15 °C ning kütteseadmed peavad töötama ja kütma veel – 25 ~ – 30 °C pakasega. Eriti tähtis on arvestada seadme energiasäästu kogu kütteperioodil.

Energiasäästu seisukohalt on soojustegurist (COP) olulisemaks näitajaks seadme poolt toodetav küttevõimsus. Mida madalam on välistemperatuur, seda suurem on hoone küttevajadus. Võimsad õhksoojuspumbad suuduvad toota üle 3kW küttevõimsust ka veel välistemeperatuuril -15 °C. Mida suurem on õhksoojuspumba küttevõimsus madalatel välistemperatuuridel, seda väiksem on vajadus kasutada lisakütteseadmeid.

Testitulemused

Allolevast tabelist leiab PDF failina põhjaliku testi raporti soome keeles ning eestikeelse lühikokkuvõtte raportist, kus on ära toodud graafikuna seadme küttevõimsus ja soojustegur. Väikesele pildile klikates avaneb brauseri uues aknas suurem pilt.

Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE+MUZ
-FH25VEHZ
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE+MUZ
-FH35VEHZ
Mitsubishi Electric MSZ-EFVEW+MUZ
-EF35VEH
KV_FH25_1 KV_EF35_1
COP_FH25_1
• Väga hea küttevõimsus max 3,5 kW on oma klassi kõrgemaid ning püsib ka kõva pakasega -25 °C
• Stiilse disainiga siseosa
• Inimese tuvastamise sensor

• Väga hea küttevõimsus max 3,5 kW, mis
püsib ka kõva pakasega -25 °C
• Stiilse disainiga siseosa
• Inimese tuvastamise sensor
COP_EF35_1
• Suhteliselt hea soojustegur
• Küttevõimsus max 2,8 kW
• Stiilse disainiga siseosa (disainmudel)
• Suurepärane hinna-kvaliteedi suhe
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA+MUZ -GE25VAH Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA+MUZ
-GE35VAH
KV_GE25_1 KV_GE35_1
COP_GE25_1
• Soojustegur ühtlaselt hea kogu soojuskõvera ulatuses.
• Küttevõimsus max 2,4KW.
• Neutraalse disainiga siseosa.
 COP_GE35_1
• Suhteliselt hea soojustegur
• Küttevõimsus max 2,5 kW
• Neutraalse disainiga siseosa
• Soodne soetushind