Väljatõmbeõhu soojuspumbad

Väljatõmbeõhu soojuspump

Majades, kus soojusenergia väljumine toimub õhu ventileerimisel, nii loomuliku kui ka sundventilatsiooniga, on võimalik ventileeritava õhu soojusenergiatVäljatõmbeõhu soojuspump väljatõmbeõhu soojuspumbas taaskasutada. Sellist maja õhuvahetussüsteemi nimetatakse soojuse taaskasutusega ventilatsioonisüsteemiks.

Väljatõmbeõhu soojuspump ehk ventilatsioonisoojuspump ammutab soojuse maja väljatõmbeõhust ja annab soojuse edasi tarbe- või kütteveele. Sellise soojuspumba kasutamine eeldab põrandaküttesüsteemi või radiaatoritega vesiküttesüsteemi olemasolu. Väljatõmbeõhu soojuspump sobib väiksematele, kuni 150 m² majadele. Väljatõmbeõhu soojuspump tagab majas pideva õhuvahetuse ehk ventilatsiooni.

Ventilatsioonisüsteem

Eristatakse kahte tüüpi ventilatsioonisüsteeme:

  • väljatõmbeventilatsioon
  • väljatõmbe-sissepuhke ventilatsioon

Väljatõmbeventilatsiooni korral siseneb välisõhk läbi välisseintes olevate õhuklappide ja liigub siseuste ja uste all olevate avade kaudu niisketesse ruumidesse (vannituba, pesuruum, panipaik, pesuköök, köök). Õhk imetakse ventilaatori abil väljatõmbesüsteemi õhukanalitesse, mille kaudu see liigub soojuspumpa, kus toimub soojusenergia taaskasutamine.

Väljatõmbe-sissepuhke ventilatsiooni korral on lisatud veel eraldi õhukanalite süsteem ruumidesse puhutava värske õhu (sissepuhkeõhu) jaoks. Välisõhk ei sisene ruumidesse otse läbi välisseinte nagu väljatõmbeventilatsiooni korral, vaid soojuspumbas toimub ruumidesse puhutava värske välisõhu eelsoojendamine.

Õhukanalid

Õhukanalid ühendatakse kergesti vahetatavate painduvate ühendustorudega. Väljatõmbeõhu ja välisõhu kanalid isoleeritakse difusioonikindlalt. Kanaleid peab saama vajadusel kontrollida. Kontrollida tuleb, et õhukanalite läbimõõt ei väheneks (ei esineks volte, kitsaid paindekohti jne.), sest see vähendab ventilatsioonisüsteemi tootlikkust. Õhulekete vältimiseks tihendatakse kanalite liitekohad ning needitakse. Õhukanalite tihedusaste peab vastama vähemalt tihedusklassile B.

NB! Köögikubu õhukanalit ei saa ühendada väljatõmbeõhu soojuspumbaga.

Hoones vajaliku õhuvahetuse tagamiseks tuleb väljatõmbe- ja sissepuhkeplafoonid kõigis ruumides õigesti paigaldada ja seadistada. Sissepuhke õhuhulk seadistatakse nii, et see moodustaks ca 80% väljatõmbe õhuhulgast. Ebakorrektne ventilatsioonisüsteemi paigaldus võib põhjustada soojuspumba efektiivsuse langust, mis omakorda tõstab ekspluatatsioonikulusid. Samuti võib see kahjustada hoonet.

Õhuhulk

Kehtivate normide järgi on madalaim õhuhulk ühe ruutmeetri põrandapinna kohta 0,35 l/s. Väljatõmbeõhu soojuspumba efektiivse töö tagamiseks vajalik õhuhulk peab vastama tootja poolt ettenähtud nõudmistele. Soojuspumba paigaldusruumi õhuhulk peab olema vähemalt 36 m³/h (10l/s).