Soojuspumba soojustegur (COP) ja sesoonne soojustegur (SCOP)

Mis on soojuspumba kasutegur ehk soojustegur?

soojuspump_2

Soojuspump on seda tõhusam, mida suurem on soojuspumba kasutegur. Soojuspumba tõhusust väljendab soojuspumba soojustegur (COP – Coefficient of Performance ). COP näitab mitu korda annab seade rohkem soojusenergiat võrreldes kulutatud elektrienergiaga.

Näiteks: soojustegur 3 (COP=3) näitab, et soojuspump annab kulutatava elektrienergiaga võrreldes kolm korda rohkem soojusenergiat. Üle kahe kolmandiku soojusenergiast saadakse „tasuta“ soojusallikast (nt maapind, õhk, veekogu jne). Seega soojuspump säästab seda rohkem raha, mida suurem on maja energiavajadus.

Soojuspumpade efektiivsusnäitajana kasutatakse veel aastast soojustegurit (SPF – Seasonal Performance Factor) ehk aasta (hooaja) jooksul toodetud soojusenergia suhet kulutatud energiasse. See näitaja annab parema ülevaate soojuspumba võimekusest pikema perioodi vältel.

TÄHELEPANU! Soojuspumba soojustegurit võib määrata erinevatel välistemperatuuridel ja koos lisaseadmetega või ilma. Uurige enne otsustamist soojusteguri määramise tingimusi. Euroopa Liidus müüdavad soojuspumbad peavad vastama ja olema testitud vastavalt Euroopa standardites EN 255 ja EN 14511 esitatud nõuetele.

Mida väiksemad on soojusallika (maa, õhk, vesi) ja küttepealevoolu temperatuuride vahed seda suurem on soojustegur, st et soojuspumbad on kõige efektiivsemad madalatemperatuurilistes küttesüsteemides nt radiaator- ja põrandaküttesüsteemides.

Allpool toodud pildil on kuvatud soojusteguri arvutusvalem.

cop_valem

Küttevõimsus

Küttevõimsust on võimalik määrata mõõtes nt õlikulu ja/või energiatarbimist. Lihtsustatud seos on, et küttevõimsus madalaimal välistemperatuuril (külmimal päeval) on kolmekordne aastane õlikulu. Näiteks, kui oled kulutanud 3m³ õli aastas, siis vajalik küttevõimsus on 3×3 ehk 9 kW.

Sesoonne soojustegur SCOP

Sesoonne soojustegur on kogu kütteperioodi arvestav soojustegur. Sesoonne soojustegur annab täpsema ülevaate soojuspumba efektiivsusest kogu kütteperioodil.