Õhksoojuspumbad

Õhusoojus – parim alternatiiv

Inimesele külmana tunduv välisõhk sisaldab tegelikult küllaldaselt soojusenergiat. Isegi veel temperatuuril -20 ºC leidub välisõhus piisavalt kütmiseks vajalikku soojusenergiat. Samuti saab kasutada ventilatsiooniõhus sisalduvat energiat ehk siis majast ventilatsioonisüsteemi kaudu väljuvas õhus, mis on soojenenud umbes temperatuurini 20 ºC, peituvat soojusenergiat. Seepärast võib sageli uusehitistel kohata lahendust, kus soojuspump on integreeritud maja ventilatsioonisüsteemi.

Õhksoojuspumbad ehk õhusoojuspumbad võimaldavad kasutada õhus peituvat soojusenergiat maja kütmiseks. Õhksoojuspump võtab energiat maja ümbritsevast välisõhust või ventilatsiooniõhust ja muudab selle soojuseks. Selle protsessi toimimiseks on vajalik sisendenergia ehk elektrienergia olemasolu, kusjuures 1 kWh sisendenergiaga on võimalik õhksoojuspumbaga saada kuni 5 kWh väljund- ehk kütteenergiat. Õhksoojuspump on keskkonnasõbralik ja säästlik küttelahendus.

Õhksoojuspumpade soojustegurite määramisel ja testimisel kasutavad tootjad Euroopa standardites EN 255 ja EN 14511 kindlaks määratud välistemperatuure +2 ºC või +7 ºC. Meie laiuskraadil vajavad õhksoojuspumbad kindlasti lisakütteallikat.

Õhksoojuspumbad võib jagada järgmiselt: