NIBE VVM 320

Üldinfo

Sisemoodul NIBE õhk-vesi-soojuspumbasüsteemidele

 • Sobib suure sooja tarbevee vajadusega olemasolevate küttesüsteemide uuendamiseks või uuselamutes kasutamiseks
 • NIBE VVM 320 moodustab NIBE õhk-vesi-soojuspumbaga täiusliku kütte- ja sooja tarbevee tootmise süsteemi
 • Uue põlvkonna juhtsüsteem eestikeelse kasutajat juhendava värviekraani ja paljude uute omadustega
 • Võimalus juhtida välist kütteseadet (õli-, gaasi-, elektri-, puuküte)
 • Integreeritud astmeliselt juhitav elektriküttekeha
 • Soojatarbeveeveeboiler mahuga 180 liitrit
 • Integreeritud küttesüsteemi puhverpaak
 • Automaatne pealevoolutemperatuuri seadistamine sõltuvalt välistemperatuurist
 • Automaatselt seadistuva kiirusega energiasäästlik küttevee tsirkulatsioonipump
 • Koormusmonitor standardvarustuses
 • NIBE Uplink – seire ja juhtimine interneti teel
 • Smart Price Adaption – nutikas juhtimine vastavalt elektribörsi hinnale